You are here: Home » Công Nghệ » Thiết kế khuôn – Thiết kế Hệ thống hồi dùng chốt hồi

Thiết kế khuôn – Thiết kế Hệ thống hồi dùng chốt hồi

Chốt hồi có lò xo : đôi khi đối với những khuôn nhỏ và đơn giản ta không dùng đến lò xo.

Chốt hồi tiêu chuẩn :

 

Nguyên lý hoạt động

 

Chốt hồi tiêu chuẩn trên khuôn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>