You are here: Home » Khuôn nhựa » Thiết kế khuôn nhựa Bài_46:Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy (CAE) trong công nghệ ép phun

Thiết kế khuôn nhựa Bài_46:Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy (CAE) trong công nghệ ép phun

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-39

Thông số đầu vào của việc phân tích dòng chảy (CAE) trong công
nghệ ép phun

Các thông số đầu vào của bài toán phân tích dòng chảy

- Chi tiết được thiết kế từ một số phần mềm và chuyển về định
dạng file mà phần mềm CAE hỗ trợ ví dụ:.STL,.STEP,.IGS…

- Chọn dạng bài toán cần phân tích.

- Chọn phương pháp ép phun.

- Chia lưới mô hình (Mesh).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-40

- Thiết lập hệ thống bơm keo: cuống phun, kênh dẫn và vị trí miệng
phun so với kính thước đã định.

- Chọn loại vật liệu nhựa và vật liệu khuôn (chọn nhà sản xuất và
tên thương hiệu).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-41

- Việc chọn vật liệu này càng phù hợp với vật liệu thực tế thì kết
quả phân tích càng chính xác.

- Chọn vị trí miệng phun (set injection locations).

- Chọn chế độ ép phun: chọn các thông số ép phun như

+ Nhiệt độ khuôn (mold temperature).

+ Nhiệt độ nhựa (melt temperature)…

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-42

- Chọn chức năng phân tích

+ Quá trình điền đầy (Fill).

+ Quá trình dòng chảy toàn bộ (Flow).

+ Quá trình làm nguội (Cool).

+ Quá trình co rút (Shrinkage).

+ Quá trình cong vênh (Wrap).

+ Quá trình hình thành ứng xuất sản phẩm (Stress).

+ Vị trí miệng phun (Gate location).

thiet-ke-khuon-ep-nhua4-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>