You are here: Home » Khuôn đúc » Khuôn mẫu chảy » Nung khuôn thạch cao cho chảy sáp

Nung khuôn thạch cao cho chảy sáp

 

Quy trình vận hành máy.

  • Đưa khuôn vào trong lò, bật chương trình nung khuôn, thời gian nung tối thiểu là 5h. (Khuôn sẽ được nung trước)

  • Mở máy.

  • Chọn chương trình: bấm 1 để chọn chương trình, sau đó bấm enter.

  • Các thông số cài đặt chương trình:

R1, R2,R3: tốc độ nhiệt độ tăng lên 0C/phút.

T1,T2,T3: nhiệt độ cần gia nhiệt đến: 0C.

H1,H2,H3: thời gian gia nhiệt ở nhiệt độ không đổi: giờ.

Bấm ESC để thoát quá trình cài đặt và chọn chương trình gia nhiệt, bấm enter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>