You are here: Home » Công Nghệ » Hệ thống đẩy đặc biệt trong khuôn ép phun – Hệ thống đẩy kênh dẫn trong khuôn 3 tấm

Hệ thống đẩy đặc biệt trong khuôn ép phun – Hệ thống đẩy kênh dẫn trong khuôn 3 tấm

Cơ cấu hoạt động nhờ hệ thống điều khiển bằng khí nén giúp đưa kênh dẫn rơi ra khỏi khuôn một cách dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>