You are here: Home » Khuôn nhựa » Cơ cấu Thanh răng bánh răng trong bộ khuôn

Cơ cấu Thanh răng bánh răng trong bộ khuôn

Bánh răng: modul m=1, số răng Z=40.

Thanh răng : modul m=1 ,l=500mm.

 

Lắp ráp thanh răng và bánh răng:

Khối đở :

Các vít lục  giác để bắt các tấm khuôn và vòng định vị lại với nhau:

Số lượng vít cũng như đường kính và chiều dài xem trên bảng vẽ.

Bộ khuôn hoàn chỉnh :

Incoming search terms:

  • bánh răng điều khuôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>